İçerik Yönetimi Nedir?

İçerik Yönetimi Nedir?

İçerik Yönetimi Nedir?

İçerik yönetimi (content management) nedir sorusuna verilecek en iyi cevap, web sitesinin erişilebilir ve kullanılabilir olması için yapılması gerekenlerin tümü şeklinde olabilir. Bir web sitesinin tasarımında düzen, şekiller, renkler, grafikler, harf karakterleri ve içerikler bulunur. İçerik yönetimi hem uygun anahtar kelime veya kelime grupları kullanılarak bir web sitesin ulaşım şansını arttırır, hem de uygun ve gerektiğinde güncellenen bilgiler sayesinde sitenin kullanılabilirliğini arttırır.

İçerik yönetimi bilginin toplanması, yönetilmesi ve yayınlanmasını destekleyen teknoloji ve proseslerin tümüdür. Bu terim genel olarak her türlü dijital içeriğin oluşturulmasından silinmesine kadar yönetimi anlamında kullanılır. İçerik resim, video, ses, multimedya ve metinlerden oluşur.

Çeşitli endüstri tiplerinde kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla farklı içerik yönetim sistemleri kullanılır. Bir organizasyonun ihtiyaçları, kullanılacak olan içerik yönetimi sisteminin hangisi olduğuna karar vermede birinci derecede etkilidir.

Web içerik yönetim sistemi: Web sitelerine içerik sağlamak ve yönetmek için kullanılır.
Dijital varlık yönetim sistemi: Metinler dışındaki grafik ve multimedya elemanlarını yönetmek için kullanılır.
Doküman yönetim sistemi: Tıpkı bir elektronik dosya dolabı gibi, dokümanların bir bütün halinde yönetiminde kullanılır.
Kurumsal içerik yönetim sistemi: Bir organizasyonun içerisinde kullanılan elektronik posta, dokümanlar gibi tüm içeriklerin yönetiminde kullanılır.
Parça içerik yönetimi: İçerikleri parça olarak bir defa yüklemek ve çok sayıda kullanıcıya erişmek için kullanılır
Etkili bir içerik yönetimi sayesinde bir web sitesi arama sitelerinde üst sıralarda yer alır ve bu özelliğini devamlı olarak muhafaza eder. Bunu yapmanın yolu özgün içerikler hazırlamak ve sürekli ihtiyaçlara göre güncel tutmaktır. İçerik yönetimine web sitesinde uygun bir içeriğin oluşturulmasıyla başlanır. Bunun için, web sitesinin temsil ettiği işletmenin yetkililerini de işin içine katarak en uygun anahtar kelime ya da kelime grupları oluşturulur. Metinler grafik, resim veya videolar ile desteklenir. Sonrasında ise içerikler yeni ihtiyaç ve eğilimlere göre güncellenir.
İçerik yönetimi aşağıdaki hususların tamamını veya bir kısmını sağlamak için kullanılır:

  • Çok sayıda kullanıcının paylaşılan siteye ulaşabilmesi
  • İçeriklerin güncellenmesi
  • Bilgiye rol tanımlı erişim yetkisi verilmesi
  • Verilerin saklanması ve okunması
  • Tekrarların önlenmesi
  • Rapor çekilebilmesi
  • Kullanıcılar arasında iletişim

 

Leave a comment