Algoritma Nedir?

Algoritma Nedir?

Algoritma Nedir?

Karmaşık işlemlerin ya da çözümlemeler bekleyen denklemlerin zaman alıcı tarafı olmakla beraber, bazen üstesinden gelemeyeceğiz durumlarla da karşılaşmamız mümkün olabilir. Algoritma nedir? Bir problemi ya da sorunu çözmek amacıyla hedeflen yolda ilerleyerek işlemleri belirli basamaklara indirgeme sürecidir. Bu sayede işlemler birbirine karışmadan etkin bir şekilde çözülebilmektedir, bütün aşamaların kendini has bir özelliği bulunmaktadır. Bir aşamada işlem eksikliği var ise diğer aşamaya geçmek mümkün değildir. Algoritma işlemlerde bu açıdan hata payı oldukça azdır hatta hiçi yoktur diyebiliriz.

Algoritma işlemini kullanabileceğimiz birçok alan bulunmaktadır. Bilgisayar oyunları, kodlamalar, web siteleri, robot mantığı ile çalışan makinalar, ev aletleri vb. gibi sayabileceğimiz birçok örnekte bu işlemlerden yararlanmamız mümkündür. Her şeyden önce bu programların iyi bir şekilde çalışması için işlem sırasının olması gerekmektedir. Algoritma nedir? Belirli simgelerin belirli komutları yerine getirmesi olarak da tanımlayabiliriz. Bu açıdan işlem sırasını bizler manuel olarak takip edemeyeceğimiz için algoritmalardan yararlanırız. Farklı çeşitleri bulunmakla beraber algoritmalarda simgelerin kendilerine has anlamları vardır. Öncelikle başlangıç ve bitiş olmak üzere iki aşama olmak zorundadır, aralarda ise işlemin niteliğine göre hedefler belirlenebilir.

Akış Diyagramı

Algoritma içerisinde en yaygın kullanılan türüdür, özellikle şema olmasından dolayı anlaşılır olması bizleri tercih etme noktasında daha çok cezbetmiştir. Geometrik şekiller ya da şemalarla gösterilen aşamalar belirli düzeyde işlemlere geçer. Şekillerden bir tanesi bittikten sonra diğer şekildeki komutta tam olarak bitirilmek istenir. Son olarak bitiş aşaması ile diyagram tam olarak sonlanır.

Algoritma ile Programlama Bağıntısı

Günümüzde teknik açıdan donanımlı olarak kullanılan birçok programda algoritmalar mevcuttur. Algoritmasız üst düzey bir program bulunması söz konusu değildir çünkü bu işlemleri yapabilecek başka bir unsur yoktur. Algoritmaya alternatif olarak geliştirilen bir uygulama olmaması da onun bu alanda tekel olduğunu bizlere göstermektedir. Algoritma nedir? Dışarıdan gelen değişkenlerin komutlara göre yönlendirilmesidir. O halde algoritmada işlemler ve dönüşümlerin hepsi değişkenler üzerinden yapılmaktadır. Değişkenlerin sayısı artabilir ve sınırsız olabilir çünkü algoritma sınırsız işlem kapasitesine sahiptir, dilemeniz durumunda değişkenleri düzenleyebilirsiniz.

Leave a comment