Web Yazılım Projesi Nedir ?

Web Yazılım Projesi Nedir ?

Web Yazılım Projesi Nedir ?

Web yazılım projesi nedir? sorusuna cevap vermeden önce, “proje” kavramının “düşünülüp tasarlanmış olan her şey”i kapsadığını bilmek gerekir. Buradan yola çıkarak, web yazılım projesini, ihtiyaca göre veya sipariş sahibinin isteği üzerine yapılacak olan bir web sayfasını hayata geçirmek için yapılan her türlü planlama, tasarlama ve yazılım safhalarıdır diye tarif edersek yanlış olmayacaktır. Diğer bir değişle bir web sayfası siparişinin alınmasından teslimine kadar kapsayan tüm işler web yazılım projesi olarak adlandırılabilir.

Gelin şimdi bir web yazılım projesi nedir? konusuna biraz daha yakından bakalım. Bir web yazılım projesinde önce web sayfasının amacı ve hitap edeceği kullanıcılar düşünülür, sonrasında buna uygun bir tasarım yapılır. Web tasarımında düzen, şekiller, renkler, grafikler, harf karakterleri ve içeriklerin uygun şekilde seçilmesi ve yerleştirilmesi söz konusudur. Sayfayı kullanıcıların kolay erişeceği şekilde tasarlamak önemlidir. Erişim sağlandıktan sonra kullanıcıda beğeni ve merak uyandırarak sayfada daha fazla kalmasını sağlamak gerekir. İçeriğinin tatmin edici olması da sayfaya müteakip ziyaretler ve tıklanma sıklığı için gereklidir.

Tasarım tamamlandıktan sonra, ya da ona paralel olarak web yazılımı işlemi başlar. Bu yapılacak web sayfasının özelliğine ve tasarıma göre birkaç saatten birkaç haftaya kadar sürecek bir çalışma demektir. Yazılım, web sayfasını çalıştıran bir programdır. Çeşitli yazılım dilleri kullanılarak bir yazılım oluşturulabilir. Yazılım hazır scriptleri kullanarak yapılabileceği gibi, sıfırdan başlayarak tamamlamak şeklinde de olabilir. Tüm bunları, yapılmak istenen işin ne olduğu belirler. Zira internet dünyasında çok basit bir şekilde, amatör web sitesi yapıcıları tarafından yapılmış web siteleri olduğu gibi, profesyonel ekipler tarafından hazırlanmış interaktif, kullanıcı girişlerine ve karşılıklı etkileşime müsait, güvenlik sistemleri entegre edilmiş nitelikli web siteleri de vardır. Web yazılım projesinin tamamlanma süresi işete buna göre değişir.

Web Yazılım Projesi Nedir? konusuna sadece sıfırdan bir web sitesi olarak bakmamak lazımdır. Çalışmakta olan bir web sitesinin geliştirilmesi ve kapsamlı olarak güncellenmesi de bir web yazılım projesi olabilir. Yukarıda da yazıldığı gibi, bu tamamen istenen işin ne olduğu, hangi kalite ve özellikte bir web sitesi istendiğine bağlıdır.

Leave a comment