Web Tasarım Örnekleri

Web Tasarım Örnekleri

Web Tasarım Örnekleri

Çağımızın en önemli tanıtım aracı olan web siteleri, elektronik kartvizit işlevine sahiptir. İyi bir kartvizite sahip olmanın yolu da iyi bir web sitesine sahip olmaktan geçmektedir. Öyle ki, günümüzde bir kişinin ya da ticari işletmenin tanıtımında en önemli rolü, sahip oldukları web siteleri belirlemektedir. Web siteleri, ticari dünya için de artık vazgeçilmez bir konumda yer almaktadır. Web sitesinin işlevsel ve görsel açıdan güzel olması, tasarımının kalitesine bağlıdır. Kaliteli bir tasarım, kaliteli bir tasarımcıya sahip olduğunda mümkündür. Web tasarım örnekleri incelendiğinde bazı web sitelerinin sıradan bir görünüme sahip olduğu ve dikkat çekici bir özelliğinin bulunmadığı görülmektedir.
Bu tarz siteler, ticari bir nitelik taşıyorsa markaya ya da şirketin adına da zarar vermektedir. Ancak kaliteli bir tasarıma sahip olan web siteleri, temsil ettiği kişi ya da kuruluşları dünya çapında olağanüstü bir etki ile temsil etmektedir. Temsil ettiği kişi ya da kuruluşlara olumlu katkıları olmaktadır. Web tasarımı, günümüzde kodlar aracılığı ile yapılabilen bir iş olduğu gibi daha kolay bir ara yüze sahip olan ve kod bilgisi gerektirmeyen site tasarım programları aracılığı ile de kolaylıkla gerçekleştirilebilmektedir. Web tasarım örnekleri araştırıldığında bazı web sitelerinin tasarımlarında görsel açıdan başarısızlıklar olduğu dikkat çekmektedir.

Web Tasarım Örnekleri Neden Önemlidir?

Kod bilgisi olmayan birinin kolaylıkla bir web sitesi tasarımını, tasarım programları ile gerçekleştirebildiği günümüzde, iyi bir web sitesine sahip olmak çok kolaydır. Web tasarım örnekleri dikkate alınarak web sitesi tasarımı yapmak yaygın bir uygulama olduğundan dolayı çoğu web sitesinin birbirine çok benzediği de gözlerden kaçmamaktadır. Adeta birbirinin kopyası olan bu tarz web siteleri, aynı temaları kullanarak bu konuda adeta birbirini yansıtmaktadır.  Web sitesi tasarımı için piyasada birçok yazılım bulunmaktadır. Bunlardan bazıları ücretli iken bazıları ücretsizdir ya da kısıtlı kullanım hakkı sunmaktadır. Bu farklı yazılımları kullanarak birbirinden çok farklı yani özgün web siteleri tasarlamak imkân dâhilindedir. Kod bilgisine sahip olanların web sitesi tasarımı aşamasında en ufak çizgiye kadar tasarlama serbestisi olmakla birlikte, tasarım yazılımlarının da sunduğu imkanlar azımsanmayacak düzeydedir.

Leave a comment